Episcopia Slatinei și Romanaților

Hramul bisericii „Sfinţii români” din Gherla-Cluj

Hramul bisericii „Sfinţii români” din Gherla-Cluj

  • 07/08/2013

Sâmbătă, 6 iulie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a participat la slujba Acatistului şi a Privegherii de la biserica „Sfinţii români” din oraşul Gherla, judeţul Cluj, cu prilejul aducerii moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul.

A doua zi, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie, în cuvântul de învăţătură subliniind semnificaţia celei de-a doua Duminici de după Rusalii: „Dacă acum două săptămâni am sărbătorit naşterea Bisericii ― Cincizecimea ― prin întemeierea primei comunităţi de credincioşi, peste care S-a pogorât Duhul Sfânt, iar duminica trecută am prăznuit pe martorii sfinţeniei acestei Biserici ― toţi sfinţii ―, astăzi sărbătorim în chip deosebit pe aceia din neamul nostru care de-a lungul celor două milenii de creştinism au dovedit că vocaţia sfinţeniei este una universală şi, ca atare, proprie şi nouă ca popor creştin din naşterea sa.

Aşadar, nu sinodul îi face pe sfinţi, ci Dumnezeu şi Biserica în integralitatea ei, iar „lista” celor care-şi aşteaptă canonizarea nu este întocmită de Sfântul Sinod, ci de credinţa şi evlavia credincioşilor din popor, care au cinstit şi cinstesc ca atare anumite personalităţi ale vieţii noastre bisericeşti mai înainte ca acestea să fie canonizate şi proclamate în chip solemn ca sfinţi, la baza recunoaşterii lor stând o serie de criterii, ca:

  • jertfirea vieţii pentru credinţă (cazul martirilor);
  • lupta pentru triumful adevărului creştin şi apărarea credinţei (cazul apostolilor, apologeţilor, mărturisitorilor, voievozilor etc.);
  • viaţă curată şi de asceză (cazul clericilor şi monahilor);
  • săvârşirea de minuni în viaţă sau după trecerea lor în veşnicie;
  • păstrarea moaştelor lor nealterate şi având miros de bună mireasmă”.

După-amiaza, la Casa de Cultură din localitate, Preasfinţia Sa a prezentat referatul cu tema „Sfinţii neamului nostru”.