Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în biserica Parohiei Studina

Liturghie arhierească în biserica Parohiei Studina

  • 12/03/2012

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului din Capernaum, arătând cum „vindecă Hristos, tăind însăşi rădăcina bolii, adică păcatul. Cauza paraliziei acestui om era păcatul.

Odată cu intrarea păcatului în lume, prin neascultarea protopărinţilor noştri − Adam şi Eva −, acesta capătă implicaţii profunde asupra fiinţei noastre. În sufletele noastre păcatul aduce urmări grave: boli, suferinţă, nefericire, neputinţă spirituală etc. Păcatul naşte în noi boli şi, aşa cum ne arată evanghelia de astăzi, numai Dumnezeu ni-l poate ierta, vindecând în mod miraculos fiinţa noastră.

Pentru că tot în această zi Biserica cinsteşte şi pe Sfântul Grigorie Palama, să luăm aminte la rugăciunea lui: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” Este o rugăciune scurtă, care ajută mult celor ce o deprind şi foarte cuprinzătoare, pentru faptul că ne adresăm Mântuitorului Hristos cu toate apelativele Sale, recunoscându-L ca Dumnezeu adevărat, Care poate ierta păcatele, aşa cum a făcut slăbănogului. Dar, asta depinde în mare măsură de noi înşine şi de voinţa de a ne recunoaşte păcatele”.