Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia Alimăneşti

Liturghie arhierească în Parohia Alimăneşti

  • 21/01/2015

Duminică, 11 ianuarie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Alimăneşti.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia zilei: „Atunci când, mai întâi Ioan Botezătorul (Mt. 3, 2), apoi şi Mântuitorul Hristos, propovăduiesc că „s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”, nu se face referire numai la Împărăţia cerească de după Parusie, ci la Împărăţia lui Dumnezeu în general, iar începutul acesteia se face aici pe pământ, unde aceasta se „izbeşte” atât de tare de atitudinea şi mentalitatea noastră pământească!…

Hristos a adus Împărăţia Cerurilor pe pământ şi, de aceea, ea începe de aici! Cine nu începe să trăiască în Împărăţia Sa încă de pe pământ, n-o va putea face niciodată nici dincolo! Auziţi ce spune El: „Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (Lc. 17, 21). Aduceţi-vă aminte, apoi, şi de alt cuvânt pe care l-a spus Hristos: „sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere” (Mc. 9, 1). Care Împărăţie? Aceasta de aici şi din noi, pentru că Domnul ne-a chemat să trăim în Împărăţia Sa încă de pe pământ.

Aşadar, dacă vom învăţa să preţuim jertfa mai mult decât viaţa; sărăcia, pe care o fericeşte Hristos, mai mult decât bogăţia; şi îndurarea nedreptăţii în duh creştin, mai presus decât dreptatea (Mt. 5, 10), Împărăţia Lui deja s-a sălăşluit întru noi”.