Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia Viişoara

Liturghie arhierească în Parohia Viişoara

  • 22/12/2014

Duminică, 21 decembrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Viişoara, com. Mărunţei, hirotonind diacon pe tânărul teolog Pârvu Ioan-Silviu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a explicat Evanghelia zilei, în care se arată genealogia părinţilor după trup ai Mântuitorului: „Evanghelia de astăzi ne atrage atenţia că Iisus Hristos a fost nu numai Dumnezeu, ci şi Om. Şi pentru aceasta ne arată concret care sunt strămoşii Săi: că provine din neamul lui Avraam, Isaac, Iacov, David, Solomon şi ceilalţi, de trei ori câte patrusprezece neamuri.

În al doilea rând, evanghelia de astăzi vrea să ne mai spună şi că Iisus Hristos S-a născut dintr-un neam anume, aşa după cum şi noi oamenii ne naştem dintr-un anumit neam. Nu ne creează Dumnezeu ca pe Adam, fără strămoşi, ci fiecare dintre noi ne tragem dintr-un neam anume; avem strămoşi, părinţi şi, la rândul nostru avem copii, nepoţi şi strănepoţi. Iată-l aşadar pe om ca o za în acest lanţ al creaţiei, căci Dumnezeu nu creează suflete din nimic, ci deopotrivă din fiinţa părinţilor şi strămoşilor lor şi din darul Său.

Domnul nu S-a născut pe pământ pentru Sine − pentru că nu avea nevoie să Se nască, deoarece Se născuse deja din veci din Tatăl, după cum spunem în Crez − ci S-a întrupat pentru strămoşii Săi după trup: pentru Avraam, Isaac, Iacob etc., mântuind tot neamul pământesc, căzut prin cel ce a atras asupra lui blestemul. Copiii poartă în ei vina părinţilor lor, dar pot şi stopa această perpetuare a păcatelor şi a slăbiciunilor în cadrul neamului lor. Şi, la modul acesta, fiecare dintre noi suntem datori să ne vindecăm propriul arbore genealogic, pentru ca răul să nu se mai perpetueze în neamul nostru”.

La final, un grup de elevi ai Şcolii Generale din Mărunţei a susţinut un concert de colinde.