Episcopia Slatinei și Romanaților

Manual de Religie – Cultul Ortodox pentru clasa a VII-a, elaborat de patru profesoare din județul Olt

Manual de Religie – Cultul Ortodox pentru clasa a VII-a, elaborat de patru profesoare din județul Olt

 • 10/09/2019

Începând cu anul 2019‑2020, la disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a VII‑a, se va aplica o programă școlară nouă – cea aprobată prin O.M.E.N. nr. 3.393/ 28.02.2019. Prin urmare, pentru această clasă a fost nevoie de elaborarea unor manuale școlare noi. Însă, spre deosebire de anul 2018, când editarea tuturor manualelor școlare a intrat în responsabilitatea exclusivă a Editurii Didactice şi Pedagogice S.A., aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale (M.E.N.), în anul 2019, „manualul unic” dispare, M.E.N. revenind la achiziția manualelor școlare prin procedura de licitație deschisă, acestea fiind realizate de mai multe edituri.

Întreaga procedură, în ceea ce privește elaborarea, evaluarea calității, asigurarea, gestionarea și achiziția manualelor școlare, a fost reglementată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 3.103/ 28.01.2019, privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar.

Pentru anul școlar 2019-2020, Ministerul Educației Naționale a stabilit câștigătorii licitației pentru Manualul de Religie – Cutul Ortodox, clasa a VII a:

 • Editura Litera,
 • Editura Corint și
 • Editura Didactică și Pedagogică.

Pentru Editura Litera, avem bucuria să avem ca autoare patru profesoare de Religie din Episcopia Slatinei și Romanaților:

 • Mihaela-Maria GUICIN (Școala Gimnazială Studina),
 • Florina-Despina MIHALĂ (Școala Gimnazială Studina),
 • Mioara DOBRE (Școala Gimnazială Nr. 2 – Caracal) și
 • Elena ISPAS (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” – Corabia).
 • Manual respectă particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor de clasa a VII-a, fiind alcătuit în conformitate cu programa școlară specifică disciplinei Religie Ortodoxă, cu principiile didactice și catehetice.

Materialul realizat este structurat în patru unități tematice:

 • Dumnezeu Se face cunoscut omului,
 • Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului,
 • Viața creștinului împreună cu semenii și
 • Viața comunității și sărbătorile creștine,

Manualul are la bază conținuturi integrate, asigurându-se astfel caracterul practic-aplicativ al noțiunilor transmise copiilor și formarea competențelor specifice disciplinei Religie Ortodoxă.

Răsfoind manualul, observăm că nu lipsește abordarea inter/ trans/ și pluri-disciplinară, autoarele dovedind originalitate și creativitate în conceperea lecțiilor. Conținuturile sunt prezentate atractiv, valorificându-se experiențele de viață ale elevilor cu accent pe trăirile lor.

Învățarea prin descoperire, jocurile didactice, jocurile de rol, utilizarea frecventă a metodelor și tehnicilor moderne, activ-participative, exercițiile interactive, grafica utilizată, sunt cele ce vor contribui la sporirea atractivității și la dinamizarea orelor de Religie.

Rubrica „Sintetizăm lecția!”dorește să dezvolte capacitatea de sinteză și analiză a elevilor și, totodată, îi ghidează pe aceștia în dobândirea competențelor stabilite.

La „Aflăm mai mult”, legat de conținutul temei, sunt prezentate informații în plus, copiii fiind provocați să descopere, să observe, să cerceteze lucruri noi, necunoscute de ei, pe care le vor utiliza în practică, în diferite contexte de viață.

„Pas cu pas” oferă elevilor posibilitatea să lucreze individual, în pereche, în grupe, prin exerciții diverse, atractive, originale cu ajutorul tehnicilor: organizator grafic, ciorchine, osul de pește, cadranele, diamantul, cvintetul, diagrama VENN.

„Picătura de cultură generală” îi ajută pe elevi să asimileze noi cunoștințe din sfera religioasă și nu numai; le este stârnită curiozitatea, își lărgesc orizontul de cunoaștere.

„Fila de portofoliu” prezintă lucrări practice, produse realizate de elevi, care, strânse pe parcursul întregului an școlar, sunt o dovadă în plus a ceea ce s-a realizat la ora de religie.

Ca rubrică a manualului, „Cunoaște-te pe tine însuți!”,cugetarea care a intrat în conștiința lumii prin semnificația ei filozofică și morală, îi ajută pe elevii aflați la vârsta întrebărilor, să devină conştienți de propria măsură, să caute în ei înșiși, să analizeze situații de viață, să se dezvolte curat şi armonios, având ca model pe Domnul Hristos, Lumina și Învățătorul lumii.

„Tezaur creștin” și „Cuvânt pentru suflet” sunt citate cu impact sufletesc din Sfânta Scriptură, Sfinți Părinți, scriitori creștini, preoți, oameni de cultură, demne de a fi învățate și urmate.

„Nu uita!” este îndemnul adresat elevilor de a fixa și folosi cunoștințe nou predate și dobândite.

Modalitățile de evaluare propuse în manual sunt diferite pentru fiecare unitate de învățare. Ne este propusă „o altfel de evaluare”, prin care se evită presiunea testelor clasice, astfel încât, fiecare să lucreze relaxat, în ritmul propriu. În mod intenționat autoarele nu propun si nu impun punctaje și oferă posibilitatea fiecărui profesor de a face acest lucru, în funcție de particularitățile colectivului de elevi. Una dintre temele de evaluare este un subiect propus pentru olimpiadă, astfel încât, cei care doresc să participe la acest tip de concurs școlar să fie familiarizați cu tipul de bareme și notare.

Autoarele, cadre didactice cu o bogată experiență didactică și pedagogică, profesori metodiști, responsabili de cerc pedagogic, creatoare de resurse educaționale deschise, propunătoare de subiecte pentru olimpiade și concursuri școlare, au reușit să realizeze un material foarte bun, modular.

Activitățile de învățare prezentate în manual au fost folosite „experimental” la orele de curs cu proprii elevi, reușind să le dezvolte atât procesele intelectuale, cât și cele afective.

Prin modalitatea sa de concepere, prin numeroasele elemente inovative, acest manual va răspunde nevoilor elevilor, profesorilor, părinților, aducând un plus de valoare în formarea religios-morală a tinerilor.

Legat de munca depusă pentru elaborarea acestui manual, Prof. Mihaela GUICIN a declarat: „Motivați de faptul că educația religioasă poate aduce mereu un suflu proaspăt în ceea ce privește aspectele comportamentale și dobândirea unor valori perene, dar și de dorința copiilor de a se modela prin descoperire și joacă implicată, am purces la drum… încercând să abordăm temele propuse de programa școlară într‑un mod cât mai atractiv și pe înțelesul copiilor. Manualul conceput de echipa noastră este ceea ce am fi dorit noi dacă am fi fost astăzi elevi. Dincolo de partea științifică, am accentuat pe latura practică și am considerat că în acest fel informațiile transmise nu vor rămâne doar simple informații, ci vor ajuta atingerea scopului propus – formarea unui om frumos”.

Faptul că în cadrul licitației publice din acest an au fost declarate câștigătoare cele trei manuale de Religie – Cultul Ortodox, pentru clasa a VII‑a, care au fost avizate și de Patriarhia Română, nu poate decât să ne bucure.

În acest mod, începând cu anul școlar 2019‑2020, în școlile noastre vor exista primele manuale de Religie – Cultul Ortodox, pentru clasa a VII‑a, de după anul 1989.

A consemnat Cristina-Ionela BORUZ,

Inspector Școlar pentru Religie-Arte,

Inspectoratul Școlar Județean Olt