Episcopia Slatinei și Romanaților

Protecție, distanțare, dezinfectant și vaccin

Protecție, distanțare, dezinfectant și vaccin

  • 10/04/2021

Protecție, distanțare, dezinfectant și vaccin

CUVÂNTUL IERARHULUI

Duminica a IV-a din Post

(Vindecarea fiului lunatic – Marcu 9, 17-32)

Evanghelia aceasta se potrivește „mănușă” perioadei de pandemie prin care trecem. Un om este disperat pentru că nu-l poate ajuta nimeni; nici chiar Apostolii n-au putut face nimic pentru copilul lui. Ceea ce, însă, n-au putut face oamenii, a făcut Dumnezeu, atrăgând atenția asupra a ceea ce mai trebuia pentru a se împlini minunea:

1. „De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede!” – credință;

2. „Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune

3. și post”.

Toate sunt cu putință celui ce crede” – ne spune Domnul − dar mai trebuie și rugăciune și post. Putem noi oferi toate acestea? Iată, ne zbatem cu toții în această frică de boală ce a cuprins întreaga planetă, iar autoritățile ne-au oferit ca soluții salvatoare doar: protecția, distanțarea fizică (izolarea), dezinfectantul și, mai nou, vaccinul. Sunt suficiente acestea oare?… Ce spune Scriptura?

Scriptura ne propune, în astfel de momente critice, drept protecție credința: „În toate luați platoșa credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile cele arzătoare… Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu!” (Efes. 6, 16-17);

Ne cere izolare (distanțare) în rugăciune: „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău Care este în ascuns și, Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție” (Mt. 6, 6). Încă și „evanghelistul Vechiului Testament” ne îndeamnă: „Du-te, poporul meu, intră în cămările tale și închide ușa după tine; ascunde-te puține clipe, până când mânia va fi trecut!” (Isaia 26, 20);

Iar ca dezinfectant ne recomandă postul, care curățește (detoxifică) trupul, luminează mintea, încălzește inima și sfințește sufletul. 

Pentru noi, cei încredințați că „niciun fir de păr din capul nostru nu va pieri” fără știrea Domnului (Lc. 21, 18), astfel de măsuri de „austeritate spirituală” sunt vitale. Minunea pe care o așteptăm și pentru care implorăm cu toții mila Domnului în aceste vremuri tulburătoare nu se poate săvârși doar cu simplă protecție, distanțare, mască, dezinfectant, sau chiar vaccin. Nu! Acest soi de criză nu poate înceta decât numai:

1. având drept protecție și credința puternică în Dumnezeu, Cel care „poate oricâte voiește”;

2. prin distanțare (izolare) sfântă și protejându-ne cu masca cea duhovnicească a rugăciunii:Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele!” (Psalm 140, 3);

3. ca dezinfectant folosind postul, ca cel care purifică întreaga noastră ființă;

4. iar ca vaccin – Sfânta Împărtășanie, Trupul și Sângele Domnului care, pătrunzând în toate mădularele noastre, ne poate „imuniza” de tot răul.

Dragii mei,

O cetate întreagă s-a arătat astăzi neputincioasă la durerea tatălui din evanghelie, numai Dumnezeu nu! Cuvintele Domnului, însă, ne sunt adresate și nouă, celor de azi. Avem noi credință în puterea Lui nemărginită? Și dacă da, însoțim noi această credință cu rugăciune, post și Cuminecare Sfântă? Acestea sunt întrebările și, totodată, provocările evangheliei. Haideți să ne împlătoșăm trupurile cu credință sfântă! Să ne retragem în cămările noastre tainice, sfințindu-ne buzele, gura și inima cu rugăciune puternică, și să ne dezinfectăm sufletele cu post și Împărtășanie Sfântă, căci pe acestea le așteaptă Domnul de la noi! Acestea sunt condițiile Lui pentru a săvârși minunea pe care o cerem cu toții de la El.

Așa făcând și astfel de virtuți lucrând cu osârdie, puternic și bun este El ca, așa cum a ascultat rugămintea omului disperat de astăzi, să împlinească și cererea care stăruie în sufletele noastre, ale tuturor, în aceste zile grele: Doamne, scapă-ne, că pierim!… Fă o minune și oprește boala aceasta care tulbură lumea noastră! Iartă-ne păcatele și răutățile și nu ne pierde pentru necredința, nerugăciunea, nepostirea și neîmpărtășirea noastră cu Tine!…

 † SEBASTIAN

Episcopul Slatinei și Romanaților