Episcopia Slatinei și Romanaților

Resfinţirea bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Parohia Grădiştea, com. Găneasa

Resfinţirea bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Parohia Grădiştea, com. Găneasa

  • 01/04/2013

Duminică, 31 martie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit resfinţirea bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Parohia Grădiştea, com. Găneasa.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia zilei, arătând că „pe slăbănogul din Capernaum Hristos l-a vindecat iertându-i păcatele. Cauza bolii lui era păcatul şi acest lucru se întâmplă de multe ori şi la noi. Odată cu intrarea păcatului în lume, prin neascultarea protopărinţilor noştri Adam şi Eva, acesta are implicaţii profunde asupra fiinţei noastre! El are în sufletele noastre urmări nebănuite: boli, suferinţă, nefericire, neputinţă spirituală etc. Păcatul naşte în noi boli şi, aşa cum ne arată evanghelia de astăzi, numai Dumnezeu ne poate ierta păcatele, dobândind totodată şi vindecare trupească.

Şi pentru că astăzi Biserica îl cinsteşte pe Sfântul Grigorie Palama să luăm aminte, aşadar,  la rugăciunea alcătuită de el: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Rugăciune scurtă, dar foarte cuprinzătoare, pentru faptul că ne adresăm Mântuitorului Hristos cu toate apelativele Sale, recunoscându-L că este Dumnezeu adevărat şi că poate ierta păcatele, aşa cum a făcut-o astăzi cu slăbănogul şi, în acelaşi timp, recunoscându-ne pe noi înşine ca păcătoşi; rugăciune scurtă, pe care o putem rosti în toate împrejurările vieţii noastre, nemaiputând zice că nu avem timp să ne rugăm sau invocând alte motive”.

La final, pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţia Sa a acordat Rangul de Sachelar Părintelui Petrişor Cazacu şi Distincţia de Vrednicie Dlui Manager Ion Ionescu Doru, Dnei Dir. Cristina Brehuescu, Dnei Ing. Roza Ungureanu,  Dnei Dir. Ştefania Popârceanu, Dnei Manager Adela Dogaru, Dlui Dir. Cristian Popescu şi Dlui Ing. Nicolae Preda.