Episcopia Slatinei și Romanaților

Ședinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Ședinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

  • 19/02/2021

Joi, 18 Februarie 2021, la Catedrala Episcopală din municipiul Slatina, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ care are în componenţă sa 30 de membri: 10 clerici şi 20 de mireni din judeţul Olt, împărţiţi pe cinci Comisii de lucru permanente:

– Administrativ-Bisericească;

– Culturală și Educaţională;

– Economică, Bugetară şi Patrimonială;

– Social-Filantropică şi

– Organizatorică, Juridică şi de Validare.

Şedinţa a debutat la orele 1000, odată cu oficierea slujbei de Te-Deum în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, s-a purces la prezentarea dării de seamă anuale privind activitatea Episcopiei pe anul 2020, aceasta fiind împărţită în șase părți, potrivit celor șase sectoare de activitate și s-au purtat apoi discuţii pe seama rapoartelor prezentate. La sfârşit, rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.

Astfel, au prezentat activitatea Episcopiei Slatinei și Romanaților, pentru anul 2020, părinții consilieri:

– Pr. Ion RIZEA – Sectorul Administrativ;

– Pr. Dan DOBRE – Sectorul Bunuri și Patrimoniu;

– Pr. Lucian DUCĂ – Sectorul Construcții și Monumente;

– Pr. Mădălin VĂRZARU – Sectorul Economic;

– Pr. Dan CAMEN – Sectorul Cultural și

– Pr. Constantin ALDEA – Sectorul Social-Misionar.

* * *

Adunarea Eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi pentru a-i fi aduse la cunoștință proiectele care se vor desfăşura în cursul anului.

Adunarea Eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului.

Adunarea eparhială este statutar constituită cu prezența a două treimi din membrii săi și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor este Preasfinţitul Părinte SEBASTIAN.

Dintre atribuțiile Adunării Eparhiale, consemnate în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 92), reținem că:

– susține interesele și drepturile Bisericii și ale Eparhiei;

– susține instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice ale Eparhiei;

– aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritorială a protopopiatelor, la propunerea Consiliului eparhial;

– aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial și hotărăște măsuri pentru o bună desfășurare a activităților Eparhiei;

– aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar-contabil al Eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor sale, precum și măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericești;

– aprobă bugetul general al Eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor eparhiale și

– hotărăște cu privire la modul de administrare a bunurilor Eparhiei, precum și ale instituțiilor și fundațiilor eparhiale.

A consemnat Pr. Cons. Dan CAMEN